Grupa

Kontakt Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas

Zielona Strona Mocy
00-140 Warszawa
Al. Solidarności 115/2

tel.: +48 690 930 140
e-mail: biuro@zielonastronamocy.eu
www.zielonastronamocy.euFormularz kontaktowy

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 525-252-73-30, REGON: 146012010,KRS: 0000411660
Numer Rachunku Bankowego: 03 1950 0001 2006 0668 1058 0002